In deze privacyverklaring kun je lezen hoe wij als makelaarskantoor omgaan met jouw gegevens.

Welke gegevens worden door ons vastgelegd?

Je verkoopt of verhuurt jouw object

Wanneer je ons als makelaar inschakelt bij de verkoop of verhuur van jouw object, leggen wij de volgende gegevens vast:

 • Jouw naam, adres en contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres
 • De reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
 • De datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop of te huur staat of heeft gestaan
 • De omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
 • Beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object
 • De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
 • Wanneer het object is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum
 • Overige informatie die je aan ons verstrekt

Je bent op zoek naar een ander object

Wanneer je ons als makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object, kunnen wij de volgende gegevens vastleggen:

 • Jouw naam, adres en contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres
 • Het zoekprofiel waarin jouw wensen omtrent een object zijn opgenomen
 • Gegevens over jouw huidige object zoals de koop- of huurprijs, de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
 • Jouw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • Wanneer je een object hebt gekocht of gehuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum
 • Overige informatie die je aan ons verstrekt

Je koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van ons makelaarskantoor

Wanneer je een object hebt gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door ons makelaarskantoor, kunnen wij de volgende gegevens vastleggen:

 • Jouw naam, adres en contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres
 • Gegevens over het object dat je hebt gekocht of gehuurd, zoals het adres, kenmerken van het object, de koop- of huurprijs en de transactiedatum
 • De reden van koop of huur
 • Jouw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • Gegevens over jouw oude object zoals de koop- of huurprijs
 • Overige informatie die je aan ons verstrekt

Waar gebruiken wij deze gegevens voor?

Je verkoopt of verhuurt jouw object of je bent op zoek naar een ander object

Ons makelaarskantoor gebruikt jouw gegevens om de bemiddelingsopdracht die je ons hebt verleend uit te voeren. Jouw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • Om jouw object bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van ons makelaarskantoor of in verkoopbrochures
 • Om taxaties en andere waardebepalingen uit te voeren (jouw object wordt alleen als referentiepand gebruikt)
 • Voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat ons makelaarskantoor de dienstverlening kan verbeteren
 • Voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons makelaarskantoor; als je je hiervoor wilt afmelden, kun je contact met ons opnemen.

Je bent op zoek naar een ander object

Wanneer je ons makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object. Jouw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • Om informatie toe te sturen omtrent andere objecten
 • Om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
 • Voor het opstellen van formele documenten zoals de koopakte, koopovereenkomst, opdracht tot dienstverlening of taxatierapport.

Je koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening van ons makelaarskantoor

Ons makelaarskantoor gebruikt jouw gegevens om contact met je te onderhouden, bijvoorbeeld om je de koopovereenkomst toe te sturen. Jouw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • Voor adviesdoeleinden, wanneer je daarom heeft verzocht
 • Voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
 • Voor het opstellen van formele documenten zoals de koopakte, koopovereenkomst, opdracht tot dienstverlening of taxatierapport.

Beveiliging en bewaartermijn

Ons makelaarskantoor zorgt ervoor dat jouw gegevens adequaat worden beveiligd zodat ze beschermd zijn tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Jouw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering

Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens dien je te richten aan ons makelaarskantoor onder vermelding van jouw naam en adres. Ons makelaarskantoor zal in beginsel binnen vier weken reageren op een verzoek tot inzage of correctie, tenzij de wet verplicht om de betreffende gegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Funda score 9,5

Waarom Van der Heijden Makelaardij?

 • Al sinds 1985 actief als makelaar
 • Gemiddelde verkooptijd van 14 dagen
 • We zijn bereikbaar van 9u tot 21u
 • Klanten geven ons een 9,5 op Funda
Jimmy van der Heiden & Ira Nanlohy